Om projektet

Varför skriver jag, vad skriver jag, hur skriver jag och för vem skriver jag? Vad är fundamentet till min skrivning, av vilka faktorer påverkas jag av och hur medveten är jag angående mitt poetiskt koncept? I vilket förhållende står skrivande och vardagsrealitet – till exempel indidualitet, samhälle och ekonomiin? Hur ser den litterära marknaden och de stödåtgärder för författare i de olika länderna ut?
15 prosaförfattare tillhörande generationen mellan 25 och 40 från Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Österrike och Tyskland träffas i början av September i Berlin göra en paus i sitt praktiska arbete och för att diskutera principiella frågor om sitt skrivande. Från varje deltagarland kommer två författare, en erfaren författare vars texter även översatts och publicerats i utlandet. Han/Hon tar med sig en yngre förattare till från sitt respektive land med en kortare publikationslista och som inte är översatt till något främmande språk än men som redan har haft framgång i dem litterära kretsen i sitt hemland och som står i början av sin karriär. Bredvid de deltagande ländernas mångfald har fokus legat på på att ha en bred repertoar av röster med olika innehåll och positioner. Syftet är att skapa det bästa möjliga produktiva utbytet över språk- och ländergränser. Målet är att skapa nya impulser för det egna arbetet genom att jämföra och diskutera det egna skrivandet med främmande litterära element och inte minst att få och att få nya intryck av varandra.
Projektets arbetsspråk är engelska. En litterär och en poetologisk text av varje deltagende kommer att översättas till tyska respektive engelska. De översatta texterna kommer att publiceras som en antologi i anknytningen till konferensen.
Trots konferensens icke-offentlig karaktär kommer ett antal läsningar och samtal i Berlin, Dresden och Stuttgart vilka även sänds som livestream i nätet. Det möjliggör direkt insyn i utvecklingen av den morderna nordiska litteraturernen – utan flera års fördröjning genom marknadens och branchens strukturer. Tvärtom har alla inblandade möjligheten att förstora referensramen av sin egna litteratur (vilken oftast fortfarande är regional eller national) över ländernas, språkens och mentaliternas gränser.