Eva Profousová

© Privat

Eva Profousová (*Praha 1963) emigrovala v roce 1983 do Německa. Vystudovala východoevropské dějiny a slavistiku v Hamburku a Glasgow. Žije v Berlíně. Literární překladatelka (současná beletristika, divadelní hry, eseje): Radka Denemarková, Jaroslav Rudiš, Martin Šmaus, Jáchym Topol, Kateřina Tučková, Michal Viewegh a Petr Zelenka.

Angažuje se v prezentaci literárních překladatelů (zakládající člen www.weltlesebuehne.de a zprostředkování kultury střední a východní Evropy (www.postkartell.org); četné moderace, literární recitace, recenze současného čs. literárního dění.

Vyznamenání: 2012 –Georg Dehio Buchpreis, 2011 1. Usedomer Literaturpreis (obě za překlad Peníze od Hitlera od R. Denemarkové), 2010 Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzung (2010 za překlad Chladnou zemí od Jáchyma Topola )

Eva Profousová (*Prag 1963) lebt seit 1983 in Deutschland. Studium der Slavistik und Osteuropäischen Geschichte in Hamburg und Glasgow. Übersetzerin (zeitgenössische Literatur, Theaterstücke, Essays) von: Radka Denemarková, Jaroslav Rudiš, Martin Šmaus, Jáchym Topol, Kateřina Tučková, Michal Viewegh und Petr Zelenka.

Sie setzt sich für Sichtbarmachung der Literaturübersetzer (Gründungsmitglied
www.weltlesebuehne.de) und für Vermittlung der Kultur des östlichen Europas ein (www.postkartell.org); zahlreiche Moderationen, Lesungen, Rezensionen.

Auszeichnungen: 2012 Georg-Dehio-Buchpreis, 2011 1.Usedomer Literaturpreis (beide für die Übertragung von Radka Denemarkovás Roman Ein herrlicher Flecken Erde ins Deutsche), 2010 Hamburger Förderpreis für Literaturübersetzung für Die Teufelswerkstatt von Jáchym Topol.